Hướng dẫn sử dụng Git trên Plesk

Giới thiệu về Git và Plesk

Git là một hệ thống quản lý phiên bản mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi trong phát triển phần mềm. Plesk là một nền tảng quản lý máy chủ cho phép người dùng quản lý dễ dàng các ứng dụng web và dịch vụ trên máy chủ của mình. Khi kết hợp sử dụng Git trên Plesk, bạn có thể tận dụng các lợi ích của việc quản lý mã nguồn một cách hiệu quả trên môi trường hosting của bạn.

Cách cài đặt Git trên Plesk

Bước 1: Đăng nhập vào Plesk

Trước tiên, đăng nhập vào giao diện quản trị Plesk của bạn.

huong dan su dung git tren plesk 1

Bước 2: Mở trình quản lý Git trên Plesk

Tại giao diện Plesk, bạn chọn mục “Website & Domains” > “Git“.

huong dan su dung git tren plesk 2

Bước 3: Thêm một Repository mới trên Plesk

Tại bước này, bạn nhấn vào nút “Add Repository

huong dan su dung git tren plesk 3

Một bảng cấu hình sẽ hiển thị, bạn cần điền các thông tin kết nối của Repository trên Git vào. Trong đó:

  • Repository URL: Đường dẫn Repository Public của bạn trên Git, ví dụ https://github.com/isaachiroman/vascara.git
  • Username: Tên tài khoản Github.
  • Password: Mật khẩu tài khoản Github.
  • Repository name: Tên Repository muốn đặt.
  • Deployment mode: Chọn chế độ Automatic
  • Server path: Đường dẫn đến thư mục sẽ chứa Repository trên hosting.
huong dan su dung git tren plesk 4
huong dan su dung git tren plesk 5

Cuối cùng nhấn nút “Create” để bắt đầu tạo Repository

Lúc này, bạn sẽ thấy các thông tin của Repository ví dụ như lịch sử commit.

Để bắt đầu kéo dữ liệu từ Git lên hosting, hãy nhấn vào nút “Pull now

huong dan su dung git tren plesk 6

Khi quá trình đồng bộ dữ liệu hoàn tất, bạn sẽ nhận được thông báo giống như ảnh dưới

huong dan su dung git tren plesk 7

Để kiểm tra dữ liệu đã được kéo lên đầy đủ chưa, bạn có thể vào thằng vị trí đặt Repository mà bạn đã đặt và kiểm tra lại. Nếu dữ liệu kéo lên giống như ảnh dưới là đã hoàn tất rồi.

huong dan su dung git tren plesk 8

Nếu hosting của bạn có hỗ trợ sẵn Terminal, bạn cũng có thể kéo dữ liệu từ Git về theo lệnh Git clone

huong dan su dung git tren plesk 9

Tổng kết

Bằng cách tích hợp Git vào Plesk, bạn có thể quản lý mã nguồn một cách hiệu quả và tận dụng các công cụ quản lý phiên bản mạnh mẽ của Git trực tiếp từ môi trường quản trị máy chủ của bạn.

Viết một bình luận