Fix lỗi “robots.txt is not valid – lighthouse was unable to download a robots.txt file”

Khi bạn sử dụng Google Pagespeed Insight để đo đạc website, đôi khi bạn sẽ gặp cảnh báo “robots.txt is not valid – lighthouse was unable to download a robots.txt file”. Vậy lỗi cảnh báo này là gì?, cách xử lý như thế nào? Hãy theo dõi ở phần dưới đây nhé.

Tại sao Google Pagespeed Insight cảnh báo lỗi “robots.txt is not valid”?

Cảnh báo "robots.txt is not valid - lighthouse was unable to download a robots.txt file" khi đo web trên Google PageSpeed Insight

Lỗi do chính sách bảo mật nội dung của trình duyệt

Như bạn đã biết, tệp robots.txt cho phép bạn thực thi các quy tắc thu thập dữ liệu để các bots tìm kiếm nhận diện các dữ liệu được phép thu thập hoặc không được thu thập.

Link của tệp này sẽ có đường dẫn như sau https://domain.com/robots.txt, khi bạn truy cập link này thì vẫn load ra nội dung của file robots.txt bình thường.

Lighthouse cố gắng tìm và tải tập tin robots.txt thông qua việc thực thi một tập lệnh fetch đến file tĩnh. Dưới đây là đoạn mã mà nó sử dụng để thực hiện việc này (được đặt trong thư mục lighthouse-core):

const response = await fetch(new URL('/robots.txt', location.href).href);

Tất nhiên là bạn sẽ gặp cảnh báo lỗi khi thực hiện lệnh fetch trên một website, vì nó được quy định trong các chính sách bảo mật nội dung của trình duyệt.

Điều này cũng một phần là do các plugin SEO như Rank Math SEO, Yoast SEO,… không tạo ra các tệp robots.txt tĩnh, nhằm linh hoạt trong việc ghi thêm các quy tắc SEO vào tệp này.

Lỗi do CDN

Một số trường hợp khác khi bạn sử dụng các CDN như Cloudflare cũng ghi nhận tình trạng tương tự.

Khi bạn liên kết tên miền vào Cloudflare, Cloudflare sẽ thêm endpoint /cdn-cgi/ vào tên miền của bạn, nó có dạng như sau www.domain.com/cdn-cgi/

Một vài ví dụ về tác dụng của endpoint này như:

  • Xác định trung tâm dữ liệu Cloudflare phục vụ yêu cầu, điều này giúp ích cho việc khắc phục sự cố (https://<YOUR_DOMAIN>/cdn-cgi/trace).
  • Phát hiện JavaScript được sử dụng bởi các sản phẩm bot của Cloudflare (example.com/cdn-cgi/challenge-platform/)
  • Chuyển đổi hình ảnh trong các URL mới mà bạn sẽ sử dụng cho hình ảnh (example.com/cdn-cgi/image/)
  • Che giấu địa chỉ email được sử dụng để ẩn địa chỉ email khỏi các bot độc hại (example.com/cdn-cgi/l/email-protection)
  • Phân tích trang web cho một trang web được ủy quyền thông qua Cloudflare (example.com/cdn-cgi/rum). Điểm cuối này trả về 204 mã trạng thái HTTP.

Cloudflare cũng xác nhận trên trang chủ của họ việc thêm endpoint /cdn-cgi/ có thể gây ra tình trạng Lighthouse không thể tìm nạp được file robots.txt, mặc dù nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến thứ hạng của web.

fix loi robots txt is not valid lighthouse was unable to download a robots txt file 2

Bạn có thể xem chi tiết bài viết của Cloudflare tại đây.

Do phân quyền tệp robots.txt

Đây cũng là một lỗi phổ biến, vì khi file robots.txt bị phân quyền sai, dẫn tới bạn không thể đọc và tải xuống file robots.txt được.

Một tệp tin thông thường sẽ có mã phân quyền là 644, đối với thư mục sẽ là 755.

Cách xử lý lỗi

Tạo lại tệp robots.txt tĩnh trên source code web

Đây là cách đơn giản và nhanh chóng nhất, bạn chỉ cần truy cập link https://domain.com/robots.txt, sau đó nhấn phím ctrl+s để tải file robots.txt về máy tính.

Sau đó truy cập và upload load nó vào thư mục gốc của web trên Hosting/Server.

Kết quả trông sẽ như ảnh dưới

Tạo robots.txt tĩnh trên hosting

Disallow CDN trong robots.txt

Với cách này, bạn sẽ tiến hành sửa lại file robots.txt và chèn quy tắc sau

Disallow: /cdn-cgi/

Kết quả sẽ trông giống như ảnh sau

Disallow: /cdn-cgi/ trong robots.txt khi dùng CDN Cloudflare

Mở quyền fetch cho tệp robots.txt trên Hosting/Server

Có nhiều cách để mở quyền fetch cho một tệp, nếu Webserver của bạn là Litespeed, Apache thì bạn có thể chèn quy tác sau vào file .htaccess

Header set Content-Security-Policy "connect-src *;"

Quy tác này sẽ cho phép việc thực thi lệnh fetch từ mọi miền bên ngoài vào website. Hãy cẩn trọng khi áp dụng cách này vì nó có thể bị lợi dụng để khai thác dữ liệu hoặc tấn công vào website của bạn.

Thiết lập lại phân quyền cho robots.txt

Nếu file robots.txt của bạn phân quyền sai, hãy truy cập vào bảng điều khiển của bạn và phân lại quyền của file sang 644.

Dưới đây là ví dụ khi tôi sửa đổi phân quyền trên Bảng điều khiển Cpanel

Lỗi phân quyền của file robots.txt trên cpanel.
Trạng thái phân quyền của file robots.txt không thể tải xuống do có phân quyền 640
Sửa lại phân quyền của file robots.txt trên cpanel
Sửa lại phân quyền đúng là 644

Tổng kết

Việc sửa lỗi “robots.txt is not valid” trên Google Pagespeed Insight không quá quan trọng, miễn là bạn đảm bảo được khi truy cập link https://domain.com/robots.txt vẫn load được ra nội dung là được.

Tuy nhiên để chuẩn chỉ, đẹp thông số thì nếu có thời gian hãy cố gắng fix nó, chúng các bạn thành công.

Viết một bình luận