WordPress Kirki Font Path Fixer Tool là công cụ tạo lệnh SQL tự động để sửa lại các đường dẫn font của plugin Kirki Customizer Framework.

Các bước thao tác

  • Bước 1: Nhấn phím F12 trên bàn phím và nhấn vào Tab Console.
  • Bước 2: Sao chép một link Kirki font đang bị báo lôi 404.
  • Bước 3: Dán vào link Kirki font đã Copy vào ô Kirki font và điền Prefix của Database.
  • Bước 5: Nhấn Generate.
  • Bước 6: Truy cập PHPMyadmin > SQL > Dán lệnh SQL đã sao chép ở bước 5 và nhấn nút Go để thực thi lệnh.