Wget Google Drive Generate Tool là một công cụ generate tự động câu lệnh Wget cho file lữu trữ trên Google Drive.

Chỉ cần nhập link chia sẻ file nén Google Drive và tên file nén, công cụ sẽ tự động tạo ra câu lệnh Wget tương ứng với với dung lượng của file.

Việc còn lại chỉ cần copy câu lệnh Wget được generate và dán vào Terminal trên Server / Hosting của bạn.

Copy lệnh này, nếu file nén Google Drive của bạn có dung lượng nhỏ hơn 100MB


Copy lệnh này, nếu file nén Google Drive của bạn có dung lượng lớn hơn 100MB