Curl Google Drive Generate Tool là một công cụ generate tự động câu lệnh Curl cho file lữu trữ trên Google Drive.

Chỉ cần nhập link chia sẻ file nén Google Drive và tên file nén, công cụ sẽ tự động tạo ra câu lệnh Curl để tải file trực tiếp.

Việc còn lại chỉ cần copy câu lệnh Curl được generate và dán vào Terminal trên Server / Hosting của bạn.

Copy lệnh này và dán vào terminal của bạn