Vào một ngày, bỗng dưng bạn truy cập vào trang quản trị WordPress và nhận được thông báo “Xin lỗi, bạn không được phép truy cập trang này”. Khi bị lỗi này, bạn sẽ không vào được WordPress admin, đừng quá lo lắng, hãy làm ...